Ria

De werkzaamheden zijn uitstekend uitgevoerd.

De schilder, Bob Kuijs, heeft op vakkundige wijze naast het schilderwerk ook houtrotsanering verricht; voor één onderdeel, deurkozijn keuken, heeft hij op zeer korte termijn een afspraak met Bouwbedrijf Talens, Arjan Talens, gemaakt.